Bibliotek og skolebibliotek

Her er noen av tilbudene innenfor studier i bibliotek/skolebibliotek.
Lista vil bli forsøkt oppdatert etterhvert som nye tilbud kommer til, og redaksjonen vil være takknemlig for tips om slike.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, bachelorstudium, masterstudier
 
 
Universitetet i Tromsø
Dokumentasjonsvitenskap, bachelor- og masterstudier
 
 
Universitetet i Agder
Skolebibliotekkunnskap, bachelor og halvårsenheter
 
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Skolebibliotek, leseutvikling og litteraturformidling (til sammen 15 stp)
 
Nyweb/Universitetet i Stavanger (i samarbeid med fylkeskommuner)
Utdanningstilbud for bibliotekarer i videregående skole 2014/2015
 

Studiesteder

 
Høgskolen i Oslo og Akershus
 
 Universitetet i Tromsø
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag logo