'Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole'

I dette heftetet frå Lesesenteret - 'Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole' - er det artiklar om kvifor og korleis alle lærarar skal arbeide med lesing også etter ungdomsskolen.

Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole

Lesesenteret skriv mellom anna om dette heftet:
'Når ein les, må ein avkode bokstavar og andre teikn, ein må konstruere meining. I vidaregåande skole tar ein det lett for gitt at alle elevar kan det, men vi veit at mange elevar strevar. Tekstane, lærebøkene og dei andre læringsressursane elevane møter kan vere vanskelege og lite tilpassa lesaren. Når læraren vel læringsressursar, er det viktig å vite kva krav ein skal stille til dei. Oftast må ein bruke det ein har, og prøve å løfte eleven opp til teksten. Skal ein gjere det, er det nyttig å vite kor elevane er i leseutviklinga si, tidleg i skoleåret. Derfor er det utvikla nasjonale kartleggingsprøvar i lesing for Vg1, slik at ein kan bli merksam på dei som strevar og setje inn tiltak.'

Interesserte kan hente meir informasjon på nettstaden til Lesesenteret.

Lenke:
> Lesesenteret: 'Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.'


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek