101 måter å lese leseleksa på

Dosent Kåre Kverndokken, Høgskolen i Vestfold,har denne våren gitt ut boka '101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg'. Forfatteren er opptatt av å vise hvordan en variert og gjennomførlig lesemetodikk kan forankres faglig.
Kåre Kverndokken er også foredragsholder på erfaringekonferansen tirsdag 5. juni i Kristiansand.

Forlaget skriver bl a om boka:
'Leselyst og leseglede er viktige stikkord i Kåre Kverndokkens tanker om god leseundervisning. De går som en rød tråd i boka, hvor leseren får innblikk i en rik og variert lesemetodikk.
De 101 forskjellige lesemåtene som presenteres i boka, er utformet som konkrete og praktiske råd og opplegg. Samtidig er dette forankret i den aktuelle forskningen som ligger til grunn for metodikken, og boka bygger en bro mellom akademisk teori og klasserommets praksis. Kverndokken tar også opp spørsmålet om hva elevene bør lese, og diskuterer hvilke kriterier man kan legge til grunn ved valg av læreverk og litteratur i skolen.'

Omtaler av boka:
> Høgskolen i Vestfold: 'Å lese er så mangt'
> Utdanningsnytt


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek