Publikasjoner

Aktuelt stoff om skolebibliotek fra bøker, hefter, artikler og digitale ressurser.

Overgangsprosjektet Ny GIV har som formål at flere elever gjennomfører videregående opplæring. En del av dette prosjektet er styrking av grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. I heftet 'I skrivende stund' presenteres undervisnings­opplegg, strategier og aktiviteter for arbeid med skriving, lesing og muntlighet i ulike fag og ulike situasjoner samlet og brukt i Ny GIV-kurs.

Om boka, som ble lansert i begynnelsen av september 2011, skriver forlaget: 'Informasjonskompetanse er en uunnværlig håndbok for studenter som skal skrive eksamensoppgaver, essay, tidsskriftartikler og større avhandlinger.....

I samarbeid med Universitetet i Agder har Post- og teletilsynet utgitt boka Barn og unge på nett som også kan lastes ned som pdf fra Nettvett.no. Boka gir innspill til lærere og foreldre om hvordan de kan kommunisere nettvett til barn og unge.

Det er laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler 2010-2011 i Program for skolebibliotekutvikling er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på erfaringskonferansen i Kristiansand den 7. juni, og delt ut til konferansedeltakerne. Publikasjonen foreligger også som pdf, som kan lastes ned fra nettsida her.

'Lesing i skolebiblioteket' (utsnitt)

Før skolestart har alle grunnskoler i landet fått tilsendt heftet ’Lesing i skolebiblioteket’. Dette heftet er det siste i veiledningsmateriellet ’Lesing er…’. Det er gitt ut av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og utarbeidet i samarbeid med Program for skolebibliotekutvikling, Universitetet i Agder.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek