Publikasjoner

Aktuelt stoff om skolebibliotek fra bøker, hefter, artikler og digitale ressurser.

Utsnitt av Årboka Litteratur for barn og unge 2010

Årboka LBU inneheld artiklar om eldre og nyare barnelitteratur, med bidrag av litteraturforskarar, kritikarar og forfattarar.
Årets forfattarportrett er av Rune Belsvik. Boka inneheld oppdatert informasjon om dei nyaste tendensane på barne- og ungdomsbokfeltet, fag- og forskingsbibliografi og aktuell statistikk frå Norsk barnebokinstitutt.

Hva betyr ”skriving” i et multimodalt og multimedialt samfunn som vårt? Og hva slags krav må vi stille til skriveopplæring i det vi kaller ”kunnskapssamfunnet”? Dette er spørsmål som tas opp i ei ny bok fra Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

Mangfold i språk og tekst

Heftet er en del av veiledningsmateriellet ’Lesing er…’. Hovedsamlinga bestående av 9 hefter og 1 DVD ble sendt til alle landets skoler og kommuner i august 2008. To hefter til kom i februar 2009, og det tredje- Mangfold i språk og tekst - kom i oktober 2009.

Lesesenteret har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet veiledningsmateriell om lesing for alle lærere i grunnskolen. Materiellet, som består av 9 hefter om ulike temaer, ble før skolestart sendt til alle landets skoler og kommuner.

Nå er den første større norske fagboka om skolebibliotek kommet!
Utgangspunktet for boka er skolebiblioteket som læringsarena i hele det 16-årige skoleløpet, og boka har grundig forankring i både teori og praksis.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek