Publikasjoner

Aktuelt stoff om skolebibliotek fra bøker, hefter, artikler og digitale ressurser.

Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole

I dette heftetet frå Lesesenteret - 'Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole' - er det artiklar om kvifor og korleis alle lærarar skal arbeide med lesing også etter ungdomsskolen.

Medietilsynets rapport fra undersøkelsen om barns bruk og opplevelse knyttet til digitale medier har kommet i en oppdatert utgave. Rapporten inneholder resultater fra undersøkelser rundt bruk og tilgang til PC, internett, mobiltelefon, spill mm. Tallmaterialet er fra 2003 -2010. Rapporten har blant annet tall for bruk av internett i bibliotek.

Barnebokkritikk.no

Nettstedet Barnebokkritikk har omtale av to nye fagbøker i norsk spesielt beregnet på ungdomstrinnet og videregående skole. Ifølge anmelderen er disse bøkene hver på sin måte interessante innspill til diskusjonen rundt norskfagets framtidige innhold og metoder.

Nationella Skolbiblioteksgruppen

Nationella Skolbiblioteksgruppen i Sverige (NSG) har gjennomført en undersøkelse av hva som er beskrevet og forsket på rundt 'Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket'. Rapporten er den første i sitt slag i Sverige.

Egil Børre Johnsen har skrevet en debattbok om læremidlenes plass i skolen 'Hvem skal hjelpe fremtiden? et varsko om læremidlene og skolen'. Pamfletten ble lagt fram på en konferanse om digitale læremidler arrangert av Den norske Forleggerforening, Elevorganisasjonen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Utdanningsforbundet nylig.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek