Publikasjoner

Aktuelt stoff om skolebibliotek fra bøker, hefter, artikler og digitale ressurser.

Scandinavian Library Quarterly (SLQ) har skolebibliotek som tema i nr 1/2013. Fra Norge presenteres 'Program for skolebibliotekutvikling' med artikkel av faglig leder Siri Ingvaldsen og presentasjon av prosjekter fra Kanebogen skole i Harstad, Mortensnes skole i Tromsø og Kråkerøy ungdomsskole i Fredrikstad.

I det siste nummeret i 2012 av bladet Nynorskopplæring, er temaet bibliotek i skule og barnehage. Her kan vi lesa om bokbad i barnehagen, skulebibliotekutvikling og å integrera skulebiblioteket i den daglege undervisninga.

 

Som i fjor er det laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' i Kristiansand den 5. juni, og delt ut til konferansedeltakerne.

Dosent Kåre Kverndokken, Høgskolen i Vestfold,har denne våren gitt ut boka '101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg'. Forfatteren er opptatt av å vise hvordan en variert og gjennomførlig lesemetodikk kan forankres faglig.
Kåre Kverndokken er også foredragsholder på erfaringekonferansen tirsdag 5. juni i Kristiansand.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek