Plikter i forbindelse med visning og utlån av filmer i bibliotekene

En ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. ble vedtatt av Stortinget 15.12. 2014. Loven medfører plikter som bl a skoler og bibliotek må følge ved utlån og visning av filmer, og vil sannsynligvis tre i kraft 1. juli 2015. I brev til alle skoler vises det til Medietilsynets nettsider for mer informasjon.

Fra Medietilsynets nettside om skolens plikter:
'........

Skal du vise film i skole, SFO eller barnehage må du følge aldersgrensen på filmen eller programmet.
Aldersgrensene etter beskyttelsesloven er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. Disse må følges ved visning i skoler og barnehager.
Med aldersgrensene følger ledsagerregelen. Dette betyr at barn med foreldre eller foresatte kan se film med ett trinn høyere aldersgrense enn barnets alder tilsier.

Samtykke fra foreldre
Når barn ser film i skolen, på skolekino, kinovisninger for barnehager, i barnehager eller i forbindelse med SFO, anses barnet å være alene. Som lærer, førskolelærer eller barnehageansatt må du huske på at hovedregelen er at aldersgrensen skal følges. Hvis du likevel ønsker å vise en film med høyere aldersgrense, må du ha samtykke fra foreldrene.

Hvis samtykke blir gitt, opptrer du på vegne av foreldrene som ledsager for barnet. Husk å gi god informasjon til foreldrene om filmen så de har et godt grunnlag for å gi samtykke.
.......'

 

Fra vedlegg som fulgte med mail fra Medietilsynet til alle skoler (Ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogrammer : 27.05. 2015):

'.......
Unntak fra aldersklassifisering
En del programtyper er unntatt fra klassifiseringsplikten. Disse trenger ikke gis en aldersgrense, og er også unntatt informasjons- og kontrollplikten. Dette gjelder filmer og programmer som i all hovedsak inneholder:

  • Nyhets- og aktualitetsstoff
  • Undervisnings- og forskningsstoff
  • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
  • Musikkstoff
  • Idrettsstoff
  • Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff

RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek