Tromsø kommune, Troms

Tromsø kommune, Troms
Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 – 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne.
På regionalt nivå har Troms fylkesbibliotek utarbeidet forslag til strategier for skolebibliotek i grunnskolen 2010-2013. Strategiene bygger på fylkesbibliotekets undersøkelser, statistikkinnleveringer, Lov om folkebibliotek og erfaringer som er gjort i arbeidet med skolebibliotek i grunnskolene i Troms. Strategiene ble presentert på konferansen ”Strategiplan for skolebibliotek i Troms” i november 2008 og er i tråd med Program for skolebibliotekutvikling fra Universitetet i Agder.

Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011-2014 har bakgrunn i nasjonale og regionale føringer og skal være et verktøy for arbeidet med utviklingen av skolebibliotekene i Tromsø kommune i planperioden. Skoleeier og de enkelte resultatenhetene må ta et felles løft for skolebibliotekene i Tromsø kommune. Ressurser, bibliotekfaglig og pedagogisk kompetanse er avgjørende for utviklingen av skolebibliotek. For å sikre en god utvikling i Tromsø kommune er det behov for en kommunal satsing på kompetanseheving i planperioden.

Lenker:
> Tromsø bibliotek, Skoletjenesten
> Tromsø bibliotek og byarkiv: Strategiplan for skolebibliotekutvikling 2011 - 2014
> Samarbeidsavtale mellom folke- og skolebibliotek i Tromsø kommune (mars 2015)
> 'Les høyt' – tilbud fra Tromsø bibliotek og byarkiv til skolene i Tromsø kommune

 

Skoler i Troms som har deltatt i Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013):


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek