Modum kommune, Buskerud

Modum kommune, Buskerud
På Modum kommune sin hjemmeside, under Modum bibliotek, ligger kommunens plan for skolebibliotek.
Planen skal revideres hvert annet år.

Som en del av bibliotekplanen ligger et kurs i kildekritikk for 8. trinn.
Modum bibliotek tilbyr også et opplegg i bibliotekkunnskap for skolene i kommunen.

Lenker:
> Skolebibliotekplan for Modum kommune
> Modum bibliotek: Kurs i kildekritikk for 8. trinn
> Modum bibliotek: Opplegg for klassetrinnene i kommunen

Skoler i Buskerud som har vært med i Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013:


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek