Bardu kommune, Troms

Bardu kommune, Troms
I januar 2002 la fylkesbiblioteket v/spesialkonsulent Aud Tåga fram Handlingsplan for skolebibliotek i Troms 2002-2007. Planen hadde som mål at kommuner, fylkeskommuner, grunnskoler og videregående skoler skulle sette arbeidet med skolebibliotek på dagsorden. Ett av de anbefalte tiltak planen peker på, er at det bør utarbeides plan for skolebibliotek som læringsarena i de enkelte kommuner.

Lenke:
> Bardu ungdomsskole: Bibliotekplan for Bardu kommune

 

Skoler i Troms som har deltatt i Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013):


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek