Fylkeskommunale dokumenter

Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet. Gjennom bibliotekplanen skal fylkeskommunen bidra til at det utvikles gode og tilgjengelige bibliotek. Alle innbyggerne i fylket skal sikres et likeverdig bibliotektilbud av god kvalitet. Skolebibliotekene inngår som en naturlig del av dette planarbeidet.

Kunnskapsløftet med nye læreplaner og nye utfordringer stiller krav til et oppdatert og framtidsrettet skolebibliotek. Bibliotektjenesten i grunnskolen er et kommunalt ansvar og planer må vedtas lokalt. Noen fylker har utarbeidet planer på overordnet nivå som kan brukes som inspirasjon og utgangpunkt for lokalt planarbeid. Oversikten er ordnet alfabetisk. Se under Kommunale dokumenter for å finne kommunale planer.

Bibliotekplaner, strategiske planer, utviklingsplaner og handlingsplaner for bibliotektjeneste i videregående opplæring. Oversikten er ordnet fylkesvis med lenker til planer i digital form. Ta kontakt med utdanningsavdeling, fylkesbibliotek eller direkte med aktuelle skoler for nærmere informasjon.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek