'Biblioteket - kunnskap, kultur og knutepunkt': Strategi og handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag 2015–2019

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt Biblioteket - kunnskap, kultur og knutepunkt. Strategi og handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag 2015-2019 . Strategien omfatter fylkesbibliotek, folkebibliotek og bibliotekene i grunn- og videregående skoler. Den er førende for fylkeskommunen, og foreslår retning for kommunenes arbeid på bibliotekområdet.

I det følgende er det tatt med noen utdrag som viser skolebibliotkets gjennomgående plass i strategiplanen:

Side 13:
'Kunnskapsløftet legger vekt på at lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Mange
elever, særlig innen yrkesrettede fag, leser for dårlig. Leseferdighetene kan øves opp gjennom alle typer tekst, forutsatt at litteratur eller tekst er interessant for akkurat den leseren, og at formidlingen treffer.
Aktive skolebibliotek kan øke leselysten og gi positive leseopplevelser tidlig i livet. Dette kan skje gjennom formidling i ulike former - til enkeltelever, klasser, gjennom leseprosjekter og annet.
Elever på alle nivå av leseferdigheter, og med ulik språklig og kulturell bakgrunn, skal kunne ha nytte av skolebiblioteket.

Side15–16:
'Skolebiblioteket er en alternativ læringsarena og et viktig ledd i formidling av informasjon. Biblioteket bidrar i å lære eleven å lære – ved å veilede innen søk, utvalg og kritisk vurdering av informasjon'....
'Mange elever i grunnskole og i videregående skole har ikke nok kunnskap om søketeknikk og kildekritikk til å gjennomføre optimale informasjonssøk. Det er krevende å omsette informasjon fra nettressurser og digitale læremidler til kunnskap. Skolebibliotekenes viktigste utfordring ligger i å fungere som et godt pedagogisk verktøy i skolen.'

Side 19:
'Skolebiblioteket kan være et fristed og en sosial arena i hverdagen. Kunst- og kulturopplevelser i biblioteket kan bidra til å skape innsikt og fremme læring'.

Side 24:
'For å kunne tilby tjenester tilpasset teknologisk utvikling, samfunnsendringer og brukernes behov er det behov for ulike typer kompetanse i bibliotekene.
Når det gjelder kompetansebehovene i skolebibliotekene kontra i folkebibliotekene samsvarer de i svært stor grad.
Kunnskap om bruk av biblioteket som et pedagogisk verktøy, og om læringsmål og aktiviteter i skolen, må styrkes i skolebibliotekene.'

 

Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek