Nasjonale dokumenter

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt Biblioteket - kunnskap, kultur og knutepunkt. Strategi og handlingsprogram for bibliotekene i Sør-Trøndelag 2015-2019 . Strategien omfatter fylkesbibliotek, folkebibliotek og bibliotekene i grunn- og videregående skoler. Den er førende for fylkeskommunen, og foreslår retning for kommunenes arbeid på bibliotekområdet.

Læreplanene skal tas i bruk på alle årstrinn fra og med skoleåret 2013-2014. De første ordinære skriftlige eksamenene i fagene er våren 2014. Sentralt gitt skriftlig eksamen høsten 2013 prøver de gamle læreplanene som gjaldt frem til 31.07.2013.

(Illustrasjonsfoto: Dmitriy Shironosov, Dreamstime.com, Bibclick)

Som en del av Kulturløftet III lover regjeringspartiene at det skal utvikles en nasjonal strategi for biblioteksektoren. Innholdet i og organiseringen av Den kulturelle skolesekken skal styrkes, og regjeringen vil også at kulturskoletilbudet i skolen skal bli lovpålagt.

Den 20. juni 2013 fastsatte Kunnskapsdepartementet læreplanen i norsk som forskrift. Planen er redusert i bredde og omfang, og progresjonen i grunnleggende ferdigheter er tydeliggjort. Planen skal brukes fra og med skoleåret 2013–2014. Veiledningsmateriell til læreplanen vil foreligge til skolestart.

Fredag den 26.04. la regjeringen fram forslag til endringer i lov om folkebibliotek. En av de endringene som departementet foreslår, er å fjerne kravet om at det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og skolebibliotekene i kommunen.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek