IFLA har lansert ny utgave av retningslinjer for skolebibliotek (august 2015)

På IFLAs konferanse World Library and Information Congress i Cape Town i august i august i år, ble en ny utgave av retningslinjer for skolebibliotek lansert (IFLA School Library Guidelines, 2nd Edition).
De skal erstatte den første utgaven av retningslinjene som ble gitt ut i 2002.

En norsk utgave av disse ble gitt ut i 2005, som en del av kampanjen SkolebibliotekLøftet.

Retningslinjene er oppsummert i 16 anbefalinger, som har denne innledningen:

‘The following recommendations have been developed to assist school library professionals and educational decision-makers in their efforts to ensure that all students and teachers have access to effective school library programs and services, delivered by qualified school library personnel. …’
(International Federation of Library Associations. 2015. IFLA School Library Guidelines.)

Retningslinjene er på engelsk, men det er planer om å oversette dem til norsk.

På konferansen i Cape Town ga også Barbara A. Schultz-Jones and Dianne Oberg ut artikkelsamlingen
GLOBAL ACTION ON SCHOOL LIBRARY GUIDELINES.

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) er den internasjonale bibliotekorganisasjonen.
De representerer interessene til bibliotek, informasjonstjenester og brukerne av disse.

 

Lenker:

> IFLA
> IFLA/UNESCOs RETNINGSLINJER FOR SKOLEBIBLIOTEK. Oversatt av Maren Brit Baadshaug. Norsk Bibliotekforening, 2007


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek