Forslag til endring i lov om folkebibliotek - høring

Kulturdepartementet har sendt ut forslag om endringer i lov om folkebibliotek på høring. Et av forslagene går ut på at bestemmelsen om lovpålagt samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek i kommunene skal fjernes. Høringsfristen er 8. juni 2012, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken kan også uttale seg.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek