Offentlige dokumenter, planer

PLANER, STYRINGSDOKUMENTER OG AVTALER

Offentlige dokumenter; stortingsmeldinger, planer og samarbeidsavtaler som danner grunnlaget for arbeid i og med skolebibliotek:

         
grep - læreplaner

Kulturdepartementet har sendt ut forslag om endringer i lov om folkebibliotek på høring. Et av forslagene går ut på at bestemmelsen om lovpålagt samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek i kommunene skal fjernes. Høringsfristen er 8. juni 2012, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken kan også uttale seg.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek