Studietilbud for bibliotekarer i VGS 2014–2015

Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus har samarbeidet om å kunne tilby et etterutdanningstilbud for bibliotekarer i fylkenes videregående skoler. Utdanningsavdelingene har bidratt med økonomisk støtte. Forventet oppstart er oktober 2014.

Det er firmaet Nyweb (www.minkunnskap.no) som vil være ansvarlige for kurset. Nyweb er en utdanningsinstans utenfor de tradisjonelle bibliotekutdanningene og er samarbeidspartner med UiS Pluss, som er etter- og videreutdanningsenheten ved Universitetet i Stavanger.

Les mer om dette etterutdanningstilbudet for videreutdanning for bibliotekarene i videregående skole i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus på nettsidene til NBF skole.

NBF skole blogg, artikkel om videreutdanningstilbud for bibliotekarer i VGS i utvalgte fylker 2014–2015

Illustrasjonsbilde©NBF skole


Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.