Studier i skolebibliotekkunnskap ved UiA med oppstart høsten 2014

Universitetet i Agder (UiS) tilbyr høsten 2014 studiet 'Skolebibliotekkunnskap 1' (30 sp) og 'Skolebibliotekkunnskap 3 : Informasjonskompetanse og leseutviking' (30 sp). Studiene er gratis, ut over vanlig semesteravigft. Søknadsfristen er 15. april 2014.

UiA_logo

Skolebibliotekkunnskap 1 (30 sp):
Studiet tilbys som nettbasert deltidsstudium ovr to semestre og gir 30 studiepoeng.
Skolebibliotekkunnskap 1 gir en innføring i pedagogisk buk av skolebiblioteket. Det omfatter også organisering, administrering og drift av skolebibliotek, samt en innføring i litteratur og medier.
Studiet egner seg godt som videreutdanning for lærere, og det kan inngå i valgdelen av flere bachelorprogram. Det kan tas som et frittstående emne, eller brukes som del av bachelor i skolebibliotekkunnskap (se nedenfor)..
Søknad sendes lokalt opptak, UiA. Se www.uia.no/opptak

 

Skolebibliotekkunnskap 3 : Informajonskompetanse og leseutvikling (30 sp):
Studiet tilbys som nettbasert deltidsstudium over to semestre og gir 30 studiepoeng. 'Skolebibliotekkunnskap 3' er påbyggingsstudium som forutsetter at en har hatt 'Skolebibliotekkunnskap 1' og 'Skolebibliotekkunnskap 2' (neste opptak i 2015). I studiet fokuserer vi på elevenes leseutvikling og deres evne til å søke, bearbeide og formidle informasjon. En de tid er satt av til veiledet arbeid med en fordypningsoppgave. Studiet kan tas som et frittstående emne eller brukes som del av bachelor i skolebibiotekkunnskap (se nedenfor).
Søknad sendes lokalt opptak, UiA. Se www.uia.no/opptak
Bachelor i Skolebibliotekkunnskap
Studiets fordypningsdel (90 studiepoeng) tilbys som nettbasert deltidsstudium og består av tre selvstendige deler:

  • Skolebibliotekkunnskap 1 (30 sp)
  • Skolebibliotekkunnskap 2 : Barne- og ngdomslitteratur (30 sp)
  • Skolebibliotekkunnskap 3 : Informasjonskompetanse og leseutvikling (30 sp, påbyggingsstudium)

I tillegg inngår ex.phil og ex.fac og valgemner på til sammen 70 sp i bachelorprogrammet. I valgdelen kan studentene velge mellom alle årsstudier (60 sp) eller emnegrupper (30 sp) på UiA.
Det er også mulig å søke om innpassing av tidligere studier fra UiA aller andre universiteter og høgskoler.
Søknad sendes lokalt opptak, UiA. Se www.uia.no/opptak

 

Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.