Studier i skolebibliotekkunnskap ved UiA høsten 2015

Universitetet i Agder (UiA) tilbyr Bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap som nettbasert deltidsstudium over minst tre år. For skoleåret 2015–2016 tilbyr UiA også Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur som nettbasert deltidsstudium. Studiene i skolebibliotekkunnskap er gratis ut over ordinær semesteravgift. Søknadsfrist: 15. april 2015.

UiA_logo

Bachelor i Skolebibliotekkunnskap
Studiets fordypningsdel (90 stp) består av tre elvstendige deler:

  • Skolebibliotekkunnskap 1 (30 stp)
  • Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur (30 stp)
  • Skolebibliotekkunnskap 3 : Informasjonskompetanse og leseutvikling (30 stp, påbyggingsstudium)

I tillegg inngår ex.phil g ex.fac.og valgemner på til sammen 70 stp i bachelorprogrammet.
I valgdelen kan studentene velge mellom alle årsstudier (60 stp), to emnegrupper på 30 stp eller en emnegruppe på 30 stp og 30 stp fritt valgte emner fra UiA. 10 stp velges fritt.
En kan også få innpasset tidligere studier fra UiA eller fra andre lærsteder.
Informasjon om studiet og søknad

Søknadsfrist: 15. april 2015

 

Skolebibliotekkunnskap 2 : Barne- og ungdomslitteratur
Studieåret 2015–16 tilbys dette studiet som nettbasert deltidsstudium.
Det er et frittstående studium som gir innsikt i barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangrer, film for barn og ungdom, litteraturformidling og lesestimulering.
Studiet egner seg godt som videreutdanning for skolebibliotekarer, lærere og andre som arbeider med barne- og ungdomslitteratur.
Det kan også inngå som del av fordypningsenheten i Bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap.
Informasjon om studiet og søknad

Søknadsfrist: 15. april 2015


Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.