'Nettbaserte informasjonskilder – søking, vurdering og bruk'

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

Studiet fokuserer på begrepet informasjonskompetanse med særlig vekt på vurdering og bruk av kilder. Det blir lagt vekt på å sette kunnskap om lesestrategier i sammenheng med undervisning i informasjonskompetanse. Studiet består av tre hovedtemaer som behandler søking, vurdering og bruk av nettbaserte informasjonskilder ut fra tre ulike perspektiv:
• Å søke informasjon for å lære
• Å lese for å forstå
• Å søke og vurdere informasjon på Internett
Kurset er planlagt som et grunnstudium på 5 studiepoeng, heltid eller deltid. Det er tenkt at den enkelte utdanningsinstitusjon skal tilpasse studieplanen til sine forhold, og tilby studiet i den form som finnes formålstjenlig. Det kan gå inn som del av et studium ved høgskoler og universitet eller tas som videreutdanning. Opptakskrav er generell studiekompetanse.
Primærmålgruppen er lærere i grunnskolen og videregående opplæring, men studiet kan også være aktuelt for andre som ønsker økt kompetanse innen dette området.

'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' var ett av Utdanningsdirektoratets kompetansenettverk, og arbeidet med planen er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

 

Fil:
> 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk' (studieplan) (pdf)

Lenke:
> Nettverk for skolebibliotek og læremidler


Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.