Informasjonskompetanse i en Digital Tid

Kurset på 10 studiepoeng er rettet mot lærere og bibliotekarer i videregående skoler og gir en innføring i bruken av digitale læremidler og internettbaserte applikasjoner i skolehverdagen. Undervisningen gis i form av to samlinger som finner sted ved Universitetet i Tromsø i november 2012 og i februar 2013.

Universitetet i Tromsø

Wiki'en 'Informasjonskompetanse i en Digital Tid' inneholder bl a Nyttige lenker og henvisninger til Kursverktøy. Enkeltforelesninger vil bli lagt ut etter hvert som de er blitt avholdt.


Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.