Nytt om utdanning innen skolebibliotek og læremidler

Skolebibliotekrelaterte etter- og videreutdanningstilbud

Troms fylkesbibliotek har tatt initiativet til ti-vekttallsstudiene 'Skolebiblioteket i skolens læringsmiljø og 'Skolebiblioteket som læringsarena'. Begge starter opp med første samling i oktober 2011.

I samarbeid med universitetet i Agder arbeider nå Troms fylkesbibliotek for å kunne tilby ti studiepoeng i skolebibliotek som læringsarena. Bibliotekets plass i skolen og samarbeid mellom skolebibliotekar og lærer inngår i det nye studiet som fylkesbiblioteket tilbyr høsten 2011.

 Universitetet i Tromsø

Emnet er et profesjonsbasert studietilbud (10 stp), med basis i lærerutdanning og praksis som lærer. Tittelen på studiet, IKT i videregående opplæring, betyr at det er bruk, integrering og nyttiggjøring av IKT som læringsredskaper i fagene i videregående skole som er det sentrale målet

Universitetet i Tromsø

Emnet er et tverrfaglig utdanningstilbud (30 stp) der integrering og forsvarlig bruk av digitale verktøy i skolefagene står sentralt. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse: Kunne mestre et fagspesifikt repertoar av digitale verktøy.

Universitetet i Tromsø

Emnet gir både et historisk perspektiv på tekstkultur og sjangerhistorie, en generell oversikt over moderne former for dokument- og medievurdering og en samtidsoversikt på nye medier.


Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.