Nytt om utdanning innen skolebibliotek og læremidler

Skolebibliotekrelaterte etter- og videreutdanningstilbud

Prosjektet Den informasjonskompetente lærer er et forsknings- og utviklingsprosjekt, der målet er å integrere informasjonskompetanse i utdannelsen av grunnskolelærere og videreutvikle skolebibliotekets og skolebibliotekarens rolle i grunnskolen

Nordland fylkeskommune har inngått avtale med Høgskolen i Bodø om et videreutdanningstilbud i pedagogikk og veiledning for bibliotekansatte i videregående skoler. Studiet er åpent for andre interesserte. Oppstart i mars 2010. 10 studiepoeng.


Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.