Nytt om utdanning innen skolebibliotek og læremidler

Skolebibliotekrelaterte etter- og videreutdanningstilbud

Universitetet i Tromsø

Målet er at studenten skal få kjennskap til og kunne anvende samfunnsvitenskapelige begreper, metoder og modeller for analyse av informasjons- og dokumentasjonsprosesser i samfunnet.

Universitetet i Tromsø

Stråkstimulering og begrepsbygging i overgangen barnehagen og skole 30 sp kan tas som et enkeltemne eller som en del av allmennlærer- og førskolelærerutdanningen.

Bibliotekfaglig ressurssenter i Nordland skal, i samarbeid med Nordland fylkeskommunes utdanningsavdeling, starte modul 2 av 'Pedagogikk og veiledning for bibliotekansatte'.
Studiet har noen få ledige plasser igjen. Interesserte bes ta kontakt snarest. Første samling er uke 8/2011.

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud gir tilbud om videreutdanningskurs i Lesing 1 og Lesing 2. Målgruppa for Lesing 1 er lærere på småskoletrinnet, og lærere på mellomtrinnet for Lesing 2. Studieenhetene går over to semestre og er nettbaserte med noen fellessamlinger. Fronter benyttes som læringsplattform.

Høgskolen i Nord-Trøndelag logo

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) tilbyr i samarbeid med Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek studiet 'Skolebibliotek, leseutvikling og litteraturformidling', 15 studiepoeng.
Det vil være 3 samlinger a 2 dager i hvert emne, med samlingssted i Levanger. Emnet litteraturformidling har søknadsfrist 01.06. 2011, med oppstart høsten 2011.


Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.