Nytt om utdanning innen skolebibliotek og læremidler

Skolebibliotekrelaterte etter- og videreutdanningstilbud

UiA_logo

Universitetet i Agder (UiA) tilbyr Bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap som nettbasert deltidsstudium over minst tre år. For skoleåret 2015–2016 tilbyr UiA også Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur som nettbasert deltidsstudium. Studiene i skolebibliotekkunnskap er gratis ut over ordinær semesteravgift. Søknadsfrist: 15. april 2015.

Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus har samarbeidet om å kunne tilby et etterutdanningstilbud for bibliotekarer i fylkenes videregående skoler. Utdanningsavdelingene har bidratt med økonomisk støtte. Forventet oppstart er oktober 2014.

UiA_logo

Universitetet i Agder (UiS) tilbyr høsten 2014 studiet 'Skolebibliotekkunnskap 1' (30 sp) og 'Skolebibliotekkunnskap 3 : Informasjonskompetanse og leseutviking' (30 sp). Studiene er gratis, ut over vanlig semesteravigft. Søknadsfristen er 15. april 2014.

Universitetet i Tromsø

Kurset på 10 studiepoeng er rettet mot lærere og bibliotekarer i videregående skoler og gir en innføring i bruken av digitale læremidler og internettbaserte applikasjoner i skolehverdagen. Undervisningen gis i form av to samlinger som finner sted ved Universitetet i Tromsø i november 2012 og i februar 2013.

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.


Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk

Ei arbeidsgruppe under 'Nettverk for skolebibliotek og læremidler' har i løpet av 2011 utarbeidet en plan for et 5-studiepoengs tilbud kalt 'Nettbaserte informasjonskilder - søking, vurdering og bruk'. Planen er sendt til høgskoler og universitet med anmodning om at det enkelte studiested skal legge tilbudet inn i sin studieportefølje.

 

Skolebiblioteket - stedet for å lære mer

Undervisningsopplegget Skolebiblioteket – stedet for å lære mer er utarbeidet for studenter i allmenlærerutdanningen men er verdt å merke seg for alle som har interesse av skolebibliotek. Det er Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste, Universitetet i Agder, som står bak opplegget.