NRK Skole – viktig ressurs i skolebiblioteket

NRK Skole er et digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep.

NRK Skole gir pr i dag tilgang til klipp fra fagene naturfag, norsk, samfunnsfag, religion/RLE og samfunnsøkonomi. Alt innholdet er søkbart og organisert etter emner, personer, programmer og læreplaner.

Klippene kan bare spilles av, og vil ikke kunne lagres på egen datamaskin, men både lærere og elever kan logge seg på via Feide og lage sin egen favorittliste over emner og artikler.

 

 

Lenke:
> NRK Skole


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek