Nytt nummer av bladet Skolebiblioteket

Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) er en interesseorganisasjon som har som formål skolebibliotekets plass i skolen. SiN gir ut bladet Skolebiblioteket fire ganger i året. Bladet inneholder artikler og tips til lesing og arbeid i skolebiblioteket. Foreningen har også en nettside og en Facebookside med oppdatert informasjon.

Skolebibliotekarforeningen i Norge gir ut bladet Skolebiblioteket fire ganger i året. Bladet inneholder artikler og tips til lesing og arbeid i skolebiblioteket. Bli medlem eller abonnent og få bladet i postkassen!Fra innholdslista til blad nr 1/2015:

 • Skolebibliotekarforeningens litteraturpris 2015 går til Gro Dahle
 • Omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep (av Vanja Bjelland, Mykje skole)
 • Prosjekt faglitteratur (av Marit Johansen, Jappa skole)
 • Forfatterkalender og bokomtaler (av Ole Peder Moi)
 • Bokanmeldelser (av jurymedlem Sissel Smith Olsen)
 • Lesefestival gir elevene leselyst! (på Mortensnes skole, Tromsø)
 • Skolebiblioteket gir kritiske tenkere (av Mari Hopland, Leder NBF Skole)
 • Presentasjon av de fem nominerte bøkene til årets Upris (av Kristin Li, uprisen.no)

Skolebibliotekarforeningen i Norge er en interesseorganisasjon som styrker skolebibliotekets plass i skolen.

Foreningen har som formål:

 • å arbeide for å bedre utdanning og arbeidsforhold for lærere og andre med skolebibliotekfaglig utdanning som har ansvar for skolebiblioteket
 • å styrke skolebibliotekets plass i grunnskolen som pedagogisk redskap, miljøskapende faktor og formidler av litteratur til fritidslesing
 • å spre kunnskap og informasjon om skolebibliotek
 • å danne nettverk mellom lærere og andre med skolebibliotekfaglig utdanning som har ansvar for skolebibliotek

RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek