Nytt nummer av bladet Skolebiblioteket

Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) er en interesseorganisasjon som styrker skolebibliotekets plass i skolen. SiN gir ut bladet Skolebiblioteket fire ganger i året. Bladet inneholder artikler og tips til lesing og arbeid i skolebiblioteket. Foreningen har også en nettside og en Facebookside som holder skolebibliotekinteresserte oppdatert.

Høstens første nummer av bladet har et variert innhold, bl a:

 • Skolebibliotekarforeningens litteraturpris 2014 (fra utdelingen til forfatter Bjørn Ingvaldsen)
 • Grunnloven 200 år – mirakelåret 1814 i skolebiblioteket på Holumskogen skole, Nittedal
 • Prøysen i hundre! Fra forestilling på Skåredalen skole, Haugesund
 • Hva er egentlig Nysgjerrigper?
 • Forfatterkalender og bokomtaler

Både Holumskogen skole og Skåredalen skole har vært ressursskoler i Program for skolebibliotekutvikling.

                                                                        *************

Skolebibliotekarforeningen i Norge har som formål:

 • å arbeide for å bedre utdanning og arbeidsforhold for lærere og andre med skolebibliotekfaglig utdanning som har ansvar for skolebiblioteket
 • å styrke skolebibliotekets plass i grunnskolen som pedagogisk redskap, miljøskapende faktor og formidler av litteratur til fritidslesing
 • å spre kunnskap og informasjon om skolebibliotek
 • å danne nettverk mellom lærere og andre med skolebibliotekfaglig utdanning som har ansvar for skolebibliotek
   

Lenke:
> Skolebibliotekarforeningen i Norge


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek