Dagbladkronikk om skolebibliotek

Bjørn Ingvaldsen, forfatter og leder av NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere) skrev i Dagbladet den 16. april en kronikk med tittelen 'Skolebibliotekene forsømmes'. Her peker han på den store variasjonen når det gjelder innhold i og standarden på skolebibliotek i barne- og ungdomsskoler i Norge.

Kronikken åpner med en gladmelding fra en Osloskole:

'Vi får en gladmelding fra en Osloskole. Det har vært en økning i antall utlån på nesten ti prosent siste år. Vi jubler. Så fint at skoleelevene har et så godt tilbud - så fint at noen bryr seg. For alle er enige i at skolebibliotek er viktig. Et bibliotek på skolen, eller like i nærheten av skolen og med tilgang i skoletiden. Et bibliotek elevene kan ty til når de trenger ekstra opplysninger i skolearbeidet, et sted de kan gå for å få svar på oppgaven de arbeider med eller innspill til gruppearbeidet. Og et sted de kan finne god litteratur, litteratur som kan bidra til leseglede og utvikling. Det er jo slik vi vil det skal være på alle skoler, er det ikke? ...'

Les kronikken 'Skolebibliotekene forsømmes' (Dagbladet 16.04.14)


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek