Barn, ungdom og bibliotek tema i nytt nummer av Bibliotekforum

Norsk bibliotekforening (NBF) gir ut bladet Bibliotekforum. Bladet har bl a som oppgave å sette søkelys på bibliotekpolitikk og på bibliotekenes rolle i samfunnet. Nummer 4/2014, som har tema 'Barn, ungdom og bibliotek', er nylig lagt ut i sin helhet på NBS's nettside.

Dette nummeret av bladet har flere artikler av interesse for alle som arbeider med barn og lesing.

  • Jan-Egil Holter-Wilhelmsen: Spillende bibliotekarer
  • Synne Fredriksen: Kor er nynorskbøkene?
  • Ragnfrid Trohaug: Finst den nynorske barnelitteraturen?
  • Line H. Hjellup: Med leselyst på timeplanen
  • Aud Tåga: Program for skolebibliotek – et blaff?
  • Johan Erichs: Danska skolor ska styras av bibliotekarier
  • Morten Olsen Haugen: Fagbøker for barn
  • Gjertrud Øvland: Blogger om barnebøker
  • Bibliotekforum anmelder Barnebøker
 

Lenker:
> Bibliotekforum, oversikt over utgivelser
> Bibliotekforum nr 4/2014 (pdf)
> Norsk Bibliotekforening


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek