Media

Bladet Skolebiblioteket har nylig kommet med nytt nummer der det er artikler om prosjektene til tre av de skolene som var med i Program for skolebibliotektuvikling i 2012–2013. Av det øvrige innholdet nevner vi at Ole Peder Moy har nytt oppslag i forfatterkalenderen, og at omtalen av bok om Edvard Munchs barndom er meget aktuell på tampen av jubileumsåret for maleren.

I skolen, medlemsbladet til Skolenes landsforbund, har i augustnummeret en artikkel om Program for skolebibliotekutvikling og om prosjektet til Skjelnan skole. En journalist fra bladet deltok på avslutningskonferansen for programmet i juni, og intervjuet faglig leder Siri Ingvaldsen.

Utdanningsdirektoratet samler ulike spørringer til en felles spørreundersøkelse som sendes til et utvalg skoler og skoleeiere to ganger pr år. Grunnleggende ferdigheter, praksisbrev og skolebibliotek var noen av temaene som ble sendt ut i vår.

(Illustrasjonsfoto: Dmitriy Shironosov, Dreamstime.com, Bibclick)

Som en del av Kulturløftet III lover regjeringspartiene at det skal utvikles en nasjonal strategi for biblioteksektoren. Innholdet i og organiseringen av Den kulturelle skolesekken skal styrkes, og regjeringen vil også at kulturskoletilbudet i skolen skal bli lovpålagt.

I innspill til Kulturløftet III oppsummerer Norsk Bibliotekforening følgende områder som de mener bør følges opp for å sikre en god utvikling i bibliotekfeltet: ressurssituasjonen for folkebibliotekene, investeringsprogram for bibliotekbygg, kompetanseutviklingsprogram for bibliotek, Program for skolebibliotekutvikling og nasjonal digital satsing.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek