Media

Stortingsrepresentant Dagrun Eriksen

Stortingsrepresentant Dagrun Eriksen (KrF) er medlem i styringsgruppen for Program for skolebibliotekutvikling. Den 12. april leverte hun et skriftlig spørsmål til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen om regjeringen har tatt stilling til hvordan satsingen på skolebibliotek kan fortsette etter 2013? Kunnskapsministeren har nå besvart spørsmålet.

Norsk bibliotekforening

Kulturutredningen 2014 er satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005. Utvalget skal legge fram sine vurderinger i januar 2013. Norsk Bibliotekforening (NBF) har sendt inn innspill der de uttrykker viktigheten av at fortsatt fokus på skolebibliotek samt behovet for et nasjonalt senter for skolebibliotekutvikling.

Dette er tittelen på en artikkel i Bok og Bibliotek nr 1-2012, skrevet av Ingrid Svennevig Hagen, biblioteksjef ved Sandvika videregående skole. Hun har vært med på utviklinga av skolebiblioteket ved Sandvika vgs, fra starten i 2006 til i dag, og stiller spørsmålet: Hva skal egentlig et skolebibliotek være?

10.klassingene ved Karasjok ungdomskole sier de ville lest flere samiske bøker hvis de mest populære ungdsomsseriene hadde vært oversatt til samisk. '- Hadde Twilight-serien vært oversatt til samisk, skulle vi lest bøker på samisk', sier de.

Leseprosjektet "Kult at menn leser" er så populært at menn nærmest står i kø for å få lese for elevene på Granly skole. For femte gang har Granly skole i år arrangert bokprosjektet "Kult at menn leser". Hele 19 menn i framhevede roller i lokalsamfunnet har vært med på leseprosjektet.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek