Media

I et 9 minutters langt innslag i programmet Kulturnytt på NRK P2 den 28.11.12, ble situasjonen for skolebibliotek generelt og Program for skolebibliotekutvikling spesielt debattert. Innslaget inneholdt lengre intervjuer, i tillegg til klipp fra Dagsrevyens reportasje den 27.11.12.

Professor Joron Phil, HiOA©NRK

Dagsrevyen hadde den 27.11. et innslag om viktigheten av gode skolebibliotek for elevers lesing og læring. I reportasjen er det innslag fra Åsenhagen skole i Skedsmo, samt intervju med elever og fagpersoner. Klippene ligger i sin helhet på nettsiden til NRK, sammen med en supplerende artikkel om saken.

Bachelorutdanningen i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er under revidering. I den anledning inviterte HiOA bibliotekarer fra flere praksisfelt til utformelt seminar den 19.09. for å komme med innspill og synspunkter både på gjeldende og utdanning og en fremtidig.

Hvordan kan de nordiske landene veilede og inspirere hverandre? Dette var tema på seminaret på Bokmässan i Göteborg i høst. Skolverket har skrevet om seminaret, der arrangørene var interessert i å få vite hvordan de andre landene i Norden løser utfordringen med elevenes rett til tilgang til skolebibliotek.

'Skolebibliotek er en av våre viktigste kultur- og informasjonsinstitusjoner. Tør politikerne våre å satse på dem?' Dette spørsmålet stiller Wanda Voldner, daglig leder i Foreningen !les. 'Grunnskoler og videregående skoler har behov for attraktive skolebibliotek med tilgjengelig personell og åpningstider', sier hun.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek