Media

Norsk bibliotekforening

Den 2. april var ca 20 aktører fra ulike lese- og litteraturorganisasjoner invitert til møte i Kulturdepartementet for å komme med innspill til en ny strategi som kan barn og unge til å lese mer. Norsk Bibliotekforening (NBF) har oversendt Kulturministeren foreningens forslag til innhold i strategien i brev datert 12. april 2013.

Kulturminister Hadia Tajik©Fotograf Ilja C. Hendel

Det var et av de rådene kulturminister Hadia Tajik fikk da ca 20 aktører fra ulike lese- og litteraturorganisasjoner var invitert til møte i Kulturdepartementet for å komme med innspill til en ny strategi som kan få barn og unge til å lese mer. Og det må være langsiktig satsing, var et annet av de rådene kulturministeren fikk.

Vinje oppvekstsenter©skulebiblioteket

... Det er en nøkkel at rektoren involverer seg for at skolebiblioteket skal bli et godt verktøy'. Dette sa Målfrid Lille fra NBF Telemark under utdeling av hederspris til rektor Knut Krossbakken ved Vinje oppvekstsenter, en av skolene som har vært deltaker i Program for skolebibliotekutvikling.

Dette skriver redaktør Anders Ericson 29.11.12 i nettutgaven av Norsk Bibliotekforenings medlemsblad Bibliotekforum.no. I artikkelen vises det til den siste ukes medieoppslag om skolebibliotek og spørsmål rundt Program for skolebibliotekutviklings framtid etter avslutning i august 2013.

I Stortingets spørretime reiste Torbjørn Røe Isaksen (H) den 26.09.12 dette spørsmålet: 'Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder ble startet i 2009 og har blitt en ressurs for skolebiblioteker over hele landet. Programmet skal etter planen avsluttes i 2013. Mener statsråden at programmet bør opprettholdes også etter 2013?


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek