Media

Norsk Bibliotekforening sendte den 26.05. ut følgende pressemelding:
Den 26. august 2015 vil Norge for første gang få sin egen bibliotekdag. Dagen skal løfte frem alle typer bibliotek over hele landet. Norsk Bibliotekforening er initiativtaker.

Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) er en interesseorganisasjon som har som formål skolebibliotekets plass i skolen. SiN gir ut bladet Skolebiblioteket fire ganger i året. Bladet inneholder artikler og tips til lesing og arbeid i skolebiblioteket. Foreningen har også en nettside og en Facebookside med oppdatert informasjon.

Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) er en interesseorganisasjon som styrker skolebibliotekets plass i skolen. SiN gir ut bladet Skolebiblioteket fire ganger i året. Bladet inneholder artikler og tips til lesing og arbeid i skolebiblioteket. Foreningen har også en nettside og en Facebookside som holder skolebibliotekinteresserte oppdatert.

Norsk bibliotekforening (NBF) gir ut bladet Bibliotekforum. Bladet har bl a som oppgave å sette søkelys på bibliotekpolitikk og på bibliotekenes rolle i samfunnet. Nummer 4/2014, som har tema 'Barn, ungdom og bibliotek', er nylig lagt ut i sin helhet på NBS's nettside.

Bjørn Ingvaldsen, forfatter og leder av NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere) skrev i Dagbladet den 16. april en kronikk med tittelen 'Skolebibliotekene forsømmes'. Her peker han på den store variasjonen når det gjelder innhold i og standarden på skolebibliotek i barne- og ungdomsskoler i Norge.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek