Vinnerne av Leseprisen 2015

Leseprisen 2015 ble delt ut på Lesesenterets nasjonale lesekonferanse den 24.03.15. Prisen går til Loen barnehage i Loen i Stryn kommune, Spangereid skole i Spangereid i Lindesnes kommune og Haugaland videregående skole i Haugesund. De tre vinnerne har utmerket seg spesielt i sitt helhetlig arbeid med lesing.

Spangereid skole er en av vinnerne av Leseprisen 2015@Lesesenteret

Lesesenteret ønsker å motivere barnehager og skoler til å sette ekstra fokus på lesing og leseaktiviteter, og vil derfor dele ut Leseprisen årlig til den barnehagen, grunnskolen eller videregående skolen som klarer å sette ekstra fokus på lesing og leseaktiviteter i sin hverdag.– Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing, og å få frem forskjellige typer satsinger. Det er også viktig å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing, sier Åse Kari Hansen Wagner på Lesesenterets omtale av prisutdelingen og prisvinnerne.

  • Loen barnehage
    vinner med prosjektet ”Når boka vert levande i barnehage-kvardagen” – et prosjekt med mål om å stimulere til et godt og aktivt språkmiljø, og å gjøre barna glade i bøker. De har tatt utgangspunkt i bøkene om Pulverheksa av Ingunn Aamodt, og brukt den som tema for et fellesprosjekt i hele barnehagen.
  • Spangereid skole
    Spangereid barneskole i Lindesnes har siden 2007 har hatt lesing som satsingsområde, og de har utviklet en egen metode for leseopplæring. De har iverksatt en rekke lesetiltak som både er rettet inn mot elevene og lærerne. Skolen har fokus på tidlig innsats, for å spre leseglede, og for å involvere foreldre.
  • Haugaland videregående skole
    Gjennom systematisk og nødvendig arbeid har Haugaland videregående skole jobbet med å skape bedre lesere. Skoledagen starter med 20 minutters lesing. I verksted, klasserom og gymsaler leser elevene skjønnlitteratur, tegneserier, blader eller aviser. Alt handler om å utvikle leseferdigheter – og å utvide horisonter.
 

Les mer om prisvinnerne og deres leseprosjekter på nettsiden til Lesesenteret.