Utdeling av Bokslukerpris 2015 på Verdens bokdag

Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal leselystaksjon for barneskolen i regi av Foreningen !les! Elever på 6. trinn har stemt frem sine favoritter på bakgrunn av utdrag fra en antologi med tekstutdrag fra 10 bøker for målgruppen. Selve Bokslukerprisen deles ut på Verdens bokdag torsdag 23.04.15 på Nobels Fredssenter i Oslo.

Bokslukerprisen

Nå står det igjen fem superfinalister som de fem juryklassene skal stemme fram til den endelige vinneren.

De fem juryklassene kommer fra disse skolene:

Her er bøkene som er de fem superfinalistene:

De fem superfinalistene i Bokslukerprisen 2015