‘Utan bøker kom eg til å ganga nord og ned'

– litteraturens nytteverdi i skolen’ er tittelen på Lesesenterets årlige nasjonale konferanse om lesing som arrangeres i Stavanger 23.–24. mars 2015. De 280 deltakerne vil få møte foredragsholdere som både inspirerer og kommer med nye spørsmålsstillinger om litteratur i dagens skole og i samfunnet forøvrig.

For spørsmålene er mange:

  • Hva skal vi med litteratur?
  • Hvordan anvender vi litteraturen i klasserommet?
  • Hva har den å si for mental helse?
  • Kan man skrive for den som ikke vil lese?
  • Kort sagt: Hva er litteraturens nytteverdi?
  • Og skal litteraturen alltid være nyttig?

To skolebibliotekarer – en fra grunnskolen og en fra videregående skole – vil dele noen inntrykk, tips og oppsummeringer fra konferansen.
Her kommer den første delen:

Forfatterne Anette Munch og Arne Svingen. Foto: Ingrid Bie Helgesen

Forfattermøte med Anette Munch og Arne Svingen
var en av de første postene på åpningsdagen.

Dette var et humørfylt møte med to ungdomsbokforfattere som delte opplevelser og erfaringer fra skolebesøk.

Sjarmerende og ledig.vekslet de mellom personlige fortellinger og intervju av hverandre.

Typisk trekk ved mange av elevenes spørsmål er fokus på forfatternes personlige liv, og også spørsmål som mer eller mindre handler om at forfatterne skal gi elevene svar på oppgaver de har fått i undervisningen.

 

Lenker:
> Lesesenteret: Nasjonal konferanse om lesing 2015
> Lesesenterets Facebookside