Sommerlesekampanjene 2015 er i gang!

Den 1. juni åpner folkebibliotek over hele landet sommerens lesekampanjer for barn. De går ut på at elever (i barneskolen) leser et visst antall bøker (eller så mange de klarer) i løpet av sommerferien. Kampanjene er litt ulike, men alle gir barna ulike former for oppmerksomhet knyttet til lesingen, og alle avsluttes ved skolestart.

For å utvikle gode leseferdigheter, er det viktig at barn og unge leser mye. Sommerleskampanjene oppfordrer til lystlesing og bidrar til at flere oppdager gleden ved å lese på fritiden samtidig som de gir kontinuitet i det lesearbeidet som drives i løpet av skoleåret. Viktig at alle skoler og skolebibliotek undersøker hvilket tilbud som finnes lokalt, og informerer elever og foresatte om dette.

Her er noen smakebiter fra 2015:

Sommerles
er en felles lesekampanje for 59 kommuner i landet. Kampanjen har egen nettside med mange tilbud til leserne. Her ligger også oversikt over de deltakende kommunene, viktig leserelatert informasjon og svar på mange spørsmål.

Les for svingende!
arrangeres av i Tromsø kommune av Tromsø bibliotek og byarkiv.

Aksjon SOMMERLES 2015
finner sted i Meløy kommune i Nordland.

Sommerles i Agder 2015
– denne kampanjen er lik for alle folkebibliotek i Aust- og Vest-Agder.