Presentasjoner fra Nasjonal konferanse om lesing 23.-24. mars 2015

'Uan bøker kom eg til å ganga nord og ned - litteraturens nytteverdi i skolen' var tittelen på konferansen som Lesesenteret arrangerte i Stavanger i slutten av mars i år. Senteret legger nå ut presentasjoner fra foredragene.