Leseprisen 2016 – send inn opplegg fra din skole!

Lesesenteret ønsker å finne fram til gode eksempler på gjennomførte opplegg som viser at alle lærere er leselærere. Med Leseprisen 2016 vil de motivere barnehager og skoler til å satse på leseaktiviteter spesielt rettet mot svake lesere. Det vil bli delt ut en pris, men prosjekt fra både barnehage, grunnskole og vgs kan sendes inn og vil bli vurdert.

Intensjonen med Leseprisen 2016 er å

  • inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing
  • få fram hvor forskjellige slike satsinger kan være
  • etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing

Prisen består av diplom og gavekort på bøker, og deles ut for andre gang under den nasjonale lesekonferansen 14.-15. mars 2016.
Søknadsfrist for prisen er 15. februar 2016.

 

Lenke:
> Lesesenteret
> Lesesenteret: Leseprisen 2016