Leseprisen 2016 – send inn leseprosjekt fra din skole!

Lesesenteret ønsker å finne fram til gode eksempler på gjennomførte opplegg som viser at alle lærere er leselærere. Med Leseprisen 2016 vil de motivere barnehager og skoler til å satse på språkstimulering og leseaktiviteter, og å få fram hvor ulik slik satsing kan være.

Det vil bli delt ut en pris, men prosjekt fra både barnehage, grunnskole og vgs kan sendes inn og vil bli vurdert.

Kriterier

  • Prosjektet det søkes for, må være (påbegynt eller) ferdig gjennomført før søknaden sendes inn. Uferdige prosjekter vurderes ikke av juryen
  • Prosjektet og søknaden skal være godt forankret i rammeplan for barnehagen/Kunnskapsløftet
  • Prisen vil deles ut til det tiltaket, den satsingen eller det prosjektet juryen ser et spesielt potensiale i

Hvordan gå frem for å søke på Leseprisen?

  • Dokumenter leseprosjektet underveis med tekst og evt. bilder
  • Skriv en prosjektbeskrivelse etter endt prosjekt. Inkluder evt. dokumentasjon fra prosjektet
  • Send prosjektbeskrivelse til lesesenteret@uis.no innen 15. februar 2016. Skriv Leseprisen 2016 i emnefeltet

Hva skal legges vekt på i søknaden?

  • Utførlig beskrivelse av prosjektet
  • God refleksjon rundt prosess og gjennomføring
  • Tydelig og god dokumentasjon av gjennomføringen av prosjektet

Alle de innsendte tiltakene vil bli omtalt, og mange vil bli presentert i sin helhet i forbindelse med utdelingen av prisen på Den nasjonale konferansen om lesing, som finner sted i Stavanger 23.-24. mars 2015 .

Søknadsfrist for prisen er 15. februar 2016.

Vinneren av Leseprisen 2016 vil bli offentliggjort under Lesesenterets nasjonale konferanse om lesing 'Den gode starten', 14.–15. mars 2016.

 

Lenker:
> Lesesenteret
> Lesesenteret: Leseprisen 2016