Lese- og litteraturressurser på nettet

Litteratur og lesing står sentralt i mange av de dokumentene som er styrende for skolen. Lesing er en av de fem grunnleggende ferdigheter og er gjennomgående i alle fag oppover i skoleløpet. Lesing og litteratur står også sentralt i Kunnskapsløftets generelle del, både som forutsetning for læring og som et grunnlag i kultur og tradisjon.
Vi har her samle lenker til en del sentrale nettsteder på området litteratur og lesing.
Lenkene er lagt i tilfeldig rekkefølge, og blir supplert forløpende.

’En av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode
lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement
og identifikasjon, og er et nødvendig grunnlag for læring i de fleste fag.'
(Stortingsmelding nr 23 (2007-2008), ’Språk bygger broer’.
                     
Ressurs         Ansvarlig         Kommentar
                     
Lesesenteret         Universitetet i Stavanger         Lesesenteret har som oppgave å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan.
                     
Skrivesenteret         Høgskolen i Sør-Trøndelag         Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.
                     
Nynorsksenteret         Høgskolen i Volda         Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen. Senteret legg vekt på å utvikle metodar og arbeidsmåtar som kan skape språkkompetanse og motivasjon
                     
Lesehulen         Høgskolen i Bergen i samarbeid med Deichmanske bibliotek         Lesehulen er et opplevelsessted som gir tips om bøker for aldersgruppen 8 til 12 år. Smakebiter av historiene gjennom lyd, samtaler, bilder og animasjoner.Noen av ressursene har støtte i tegnspåk.
                     
Foreningen !les         Foreningen !les er en ideell paraplyorganisasjon som sprang ut av Aksjon Leselyst i 1997.         Ressurs for lærere og elever. Foreningen !les koordinerer og initierer lesetiltakene Aksjon tXt, rein tekst, Ungdommens kritikerpris, UPrisen, Idrett og lesing og NM i posislam.
                     
Norsk barnebokinstitutt         Norsk barnebokinstitutt (NB) er kompetansesenter for barne- og ungdomslitteratur og en serviceinstitusjon for alle som arbeider med barnebøker.         Ressurs for voksne som interesserer seg for barne- og ungdomslitteratur. Lenker til informasjon om forfattere, barnebokpriser, arrangementer og prosjekter om litteratur og lesing.
                     
Leser søker bok         En allianse av en rekke organisasjoner med interesser som knytter seg til litteratur og bøker.         Ressurs for ungdom og voksne. Produksjon av og informasjon om tilrettelagt litteratur.
                     
Barnebokkritikk.no         Foreningen 'God kritikk'. Redaktør: Inger Østenstad.         Ressurs for voksne. Nettidsskrift for litteraturkritikk av fag- og skjønnlitteratur for barn på norsk. Oppdateres på torsdager.
                     
Gi meg en A!         'Gi meg en A!' er et leseutviklingsprosjekt fra Trysil kommune         'Gi meg en A' er en ressurs for voksne. Prosjektet har fokus på at helhetstenkning rundt lesing og litteraturopplevelser skal knyttes til områdene sosial, kulturell, språklig og generell faglig utvikling.
                     
Boksok.no         www.leserboekerbok.no         På boksøk.no finnes bøker for et hvert behov. Arkivet inneholder ca 400 titler som er lagt til rette
på ulike måter for å nå forskjellige lesere.
                     
Skrivebua         Nordland fylkesbibliotek, støtte av ABM-utvikling (fram til 01.01.2013)         Skrivebua ble stengt fra 01.01.2013. Tekstene i basen er fremdeles tilgjengelig for lesing og kopiering.
                     
Buskerud leser         Bibliotekarer i videregående skole i Buskerud         Blogg som ønsker å inspirere til lesing. Tips til gode leseropplevelser, både fag- og skjønnlitteratur. Bidrag fra bibliotekarer og elever.
                     
Ungdommens forfatterleksikon         Foreningen !les. Initiativtaker var Morten Haugen         Informasjon om forfattere som er kjent for å skrive ungdomsbøker.Flere bidragsytere.
                     
Bokhylla.no         Nasjonalbiblioteket         NBdigital Bokhylla.no er et digitaliseringsprosjekt som tilgjengeliggjør frigitt materiale og et tverrsnitt av norsk skjønnlitteratur, faglitteratur, lærebøker etc.Kan leses som e-bok på nettet eller lastes ned.
                     
Ubok.no         Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom åtte av landets største forlag.         Ubok.no er et nytt nettsted der man kan opppdage, diskutere og dele bøker og leseopplevelser med andre. I tillegg til diskusjonsforumet vil det også bli lagt ut informasjon om nye bøker og filmer, og nettstedet har også egen side på Facebook.
                     
Berte og Iver         Nynorsksenteret         Berte og Iver er ei storsatsing på nynorsk språkstimulering for born fra Nynorsksenteret. Nettsidene inneheld spel, filmar og aktivitetar for dei eldste i barnehagen og dei yngste i barneskulen. Nettstaden er gratis og har gode forklaringar
                     
Ny GIV         Ny GIV er et treårig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Det er iverksatt både nasjonale og lokale tiltak. Ny GIV ble lansert høsten 2010 og pågår ut 2013.         Lesesenteret og Skrivesenteret har ansvaret for lese- og skrivedelen i Ny Giv, Matematikksenteret for matematikkdelen.
På nettsidene til de respektive sentraene ligger veiledninger, eksempler og maler til bruk i undervisninga.