Litteratur og lesing

Hvert år i november inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, lokallag og institusjoner i hele Norden til Nordisk bibliotekuke. Den 19. nordiske bibliotekuka finner sted i tida 9.- 15. november 2015, og har 'Vennskap i Norden' som tema. Nordisk bibliotekuke er et prosjekt som skal spre leseglede og nordisk litteratur i Norden og de omkringliggende områdene.

Ved skolestart i år lanserte Foreningen !les Leseskogen. Det er en leseaksjon rettet mot elever på 1. og 2. trinn og deres foresatte og lærere. Målet med aksjonen er at barna skal ha positive og hyggelige leseopplevelser de første skoleårene.
Skoleåret i Leseskogen er begynt, men det er fremdeles mulig å melde seg på!

Lesesenteret ønsker å finne fram til gode eksempler på gjennomførte opplegg som viser at alle lærere er leselærere. Med Leseprisen 2016 vil de motivere barnehager og skoler til å satse på leseaktiviteter spesielt rettet mot svake lesere. Det vil bli delt ut en pris, men prosjekt fra både barnehage, grunnskole og vgs kan sendes inn og vil bli vurdert.

Skolestart1©Tromsø bibliotek og byarkiv

I disse dager har spente 6- og 7-åringer sin første skoledag, og mange lærere og skolebibliotekarer er på utkikk etter bøker som egner seg til høytlesing og egen fordypning for de nye elevene.
Her er noen tips til aktuelle bilde- og høytlesingsbøker:

Den 1. juni åpner folkebibliotek over hele landet sommerens lesekampanjer for barn. De går ut på at elever (i barneskolen) leser et visst antall bøker (eller så mange de klarer) i løpet av sommerferien. Kampanjene er litt ulike, men alle gir barna ulike former for oppmerksomhet knyttet til lesingen, og alle avsluttes ved skolestart.