Litteratur og lesing

Foreningen !les har laget et undervisningsopplegg for boken Oppfinnelsen av Hugo Cabret. Martin Scorseses filmatiseringen av boken har Norgespremiere 16. mars. Filmen vant fem Oscar. Dette er en fin anledning for å jobbe med boken og med kompetansemål for muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. Opplegget er testet ut av 8. klasse ved Sagene skole i Oslo.

Ungdommens forfatterleksikon blei starta i 2005 av private initiativtakere. Nå er det Foreningen !Les som har ansvaret for leksikonet, som ligger på nettsidene til foreningen. I Ungommens forfatterleksikon er det artikler og opplysninger som er kjent for å skrive ungdomsbøker.

Litt å lese er korte bøker fra de beste forfatterne, gitt ut av 'Leser søker bok'. Bøkene er overkommelig å lese både for de som leser lite, for de som leser for raskt for de som leser mye.

Leselos

LESELOS er et verktøy for observasjon av elevenes leseferdighet i alle fag og på alle trinn. Verktøyet er utviklet av Liv Engen og Lise Helgevold ved Lesesenteret i Stavanger og er forankret både i leseforsking og praksis.

Leselos

Lesesenteret lanserer Leselos i løpet av våren 2010. Leselos er et verktøy for å registrere observasjoner av elevenes leseferdighet. Verktøyet kan brukes i alle fag og på alle trinn.