Litteratur og lesing

Bokbamsen©Øvre Eiker Bibliotek

Det er konklusjonen etter at Vestfossen barneskole og Vestfossen ungdomsskole (som har felles skolebibliotek) kan vise til ei dobling i utlånet de siste tre årene. Dette skyldes økt satsing på skolebiblioteket i form av nye bøker, formidling og veiledning.

Tallene fra PISA 2012 viser at de norske elevene presterer omtrent litt over OECD-gjennomsnitte i lesing og litt under snittet i matematikk og naturfag og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er bekymret over realfagene. Leseresultatene har holdt seg stabile, men viser at norske elever scorer dårligere enn ønskelig på viktige områder av leseferdighet.

Våren 2013 fikk Hamar, Elverum og Ringsaker bibliotek pengestøtte fra fylkesbiblioteket til prosjektet Unger i Hedmark læs! De hadde en idé om at barn har et stort potensiale som bloggskrivere. Med prosjektet ønsket initiativtakerne til å sette fokus på alt det fine som skolene gjør og som fortjener økt oppmerksomhet.

Barnebokkritikk er et nettidsskrift som anmelder en stor del av den skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. I 2013 har nettstedet publisert nesten 100 anmeldelser, og nå oppfordrer de leserne til å stemme på den boka som har gitt den største leseopplevelsen i årets som er gått.

Lesesenteret starter høsten 2013 opp et nytt, stort prosjekt kalt På sporet. På Sporet er et forskningsprosjekt som skal gi kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker. Prosjeket tar sikte på å forebygge lese- og skrivevansker i stedet for å arbeide med dem etter at de har oppstått.