Litteratur og lesing

Spangereid skole er en av vinnerne av Leseprisen 2015@Lesesenteret

Leseprisen 2015 ble delt ut på Lesesenterets nasjonale lesekonferanse den 24.03.15. Prisen går til Loen barnehage i Loen i Stryn kommune, Spangereid skole i Spangereid i Lindesnes kommune og Haugaland videregående skole i Haugesund. De tre vinnerne har utmerket seg spesielt i sitt helhetlig arbeid med lesing.

Boka Fugl av Lisa Aisato

Foredraget presenterte eksempler på praksis fra skolen som viste ulike måter å jobbe med litteratur på. Foredragsholderne Anne Håland og Bente Stausland Skartveit har lang erfaring fra skolen og er i dag knyttet til Lesesenteret i Stavanger..

Per Thomas Andersen (UiO) på lesekonferanse 2015

Innledningsforedrag på lesekonferansen ble holdt av Per Thomas Andersen fra Universitetet i Oslo. 'Tradisjonskunnskap er nyttig, men ikke tilstrekkelig, og den litterære evnen, de litterære mekanismer er grunnleggende for menneskers kognisjon', sa han. Grunnleggende erfaringer lagrer seg i hjernen som en liten fortelling, en kildefortelling, som brukes til å forstå den menneskelige bevisstheten.

– litteraturens nytteverdi i skolen’ er tittelen på Lesesenterets årlige nasjonale konferanse om lesing som arrangeres i Stavanger 23.–24. mars 2015. De 280 deltakerne vil få møte foredragsholdere som både inspirerer og kommer med nye spørsmålsstillinger om litteratur i dagens skole og i samfunnet forøvrig.

Lesefestival Mortensnes skole©Kine Hansen, iTromso

Mortensnes skole har i mange år hatt lesekampanjer som fast årlig innslag. De siste årene har de kalt disse ukene for Lesefestival, etter inspirasjon fra andre store kulturfestivaler som finner sted i Tromsø etter jul. Disse festivalene er kjent for varierte tilbud innenfor temaet, og for eget festivalarmbånd. Slik er det også på Mortensnes Lesefestival!