Litteratur og lesing

Litteratur og lesing står sentralt i mange av de dokumentene som er styrende for skolen. Lesing er en av de fem grunnleggende ferdigheter og er gjennomgående i alle fag oppover i skoleløpet. Lesing og litteratur står også sentralt i Kunnskapsløftets generelle del, både som forutsetning for læring og som et grunnlag i kultur og tradisjon.
Vi har her samle lenker til en del sentrale nettsteder på området litteratur og lesing.
Lenkene er lagt i tilfeldig rekkefølge, og blir supplert forløpende.

Juryen i Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) har i år valgt å gi litteraturprisen til illustratøren, forfatteren og tegneserieskaperen Anna Fiske. Anna Fiskes bøker er svært populære i landets skolebibliotek og leses av barn i mange aldre. Illustrasjonene hennes gir mye av historien og er en støtte for lesere som ikke har så godt utbytte av bøker med mye tekst.

Lesesenteret ønsker å finne fram til gode eksempler på gjennomførte opplegg som viser at alle lærere er leselærere. Med Leseprisen 2016 vil de motivere barnehager og skoler til å satse på språkstimulering og leseaktiviteter, og å få fram hvor ulik slik satsing kan være.

Torsdag 29. oktober lanserte Kunnskapsdepartementet utprøvingen av Språkløyper. Det er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. I løpet av fire år skal alle norske barnehager og skoler nås, og Lesesenteret har fått ansvar for å drive denne viktige strategien.

Leseaksjonen «Tid for ti» skal vise fram breidde og kvalitet i nynorsk litteratur for elevar på 7. trinn. Hovudinnhaldet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå nynorske bøker skrivne for målgruppa. Opplaget er på 15 000 eksemplar og blir sendt til påmelde skular i januar 2016.