Sørnorsk skolebibliotekseminar 14.04. 2015

Spangereid skole i Lindesnes kommune sto sentralt da NBF Skole i samarbeid med NBF Agder og Kompetansesenter Sør arrangerte dagsseminar med tema skolebibliotek. Seminaret samlet nesten 100 deltakere, i hovedsak fra Agderfylkene og Rogaland. Både fylkes-, folke- og skolebibliotek var representert, i tillegg til noen skoleledere og andre med interesse innenfor dette viktige feltet.

Skolebiblioteket, Spangereid skole

Seminaret ble holdt på Lindesnes Havhotell, men startet med besøk med omvisning og kulturelt innslag på Spangereid skole. Denne skolen vant med rette Leseprisen 2015 på Lesesenterets nasjonale konferanse i mars i år.

I skolens ‘Kantina’ fikk seminardeltakerne en smakebit fra den månedlige dramatiseringen av ei bok som klassen har lest, denne gangen framført av elever fra 4. trinn. Disse samlingene er med på å spre leseglede og leseinspirasjon samtidig som de gir elevene trening i å framføre for et publikum.

Bibliotekassistenter i skolebiblioteket på Spangereid skole, april 2015

Rektor Even T. Sagebakken var første foreleser på hoveddelen av seminaret. Han tok tilhørerne med på prosessen fra hvordan en tar en idé fra en tanke og til noe konkret som fungerer. Skal en skole få til det, må den være kollektivt orientert. I denne sammenhengen er områdene kultur, struktur og ledelse viktige på Spangereid skole. Han presiserte hvor viktig det er å skape opplevelser for elevene, det er nødvendig for å gi elevene leselyst og leseglede.

Gjennom presentasjoner og intervjuer framført av lærere, elever og de skolebibliotekansvarlige fikk vi både se og høre hvordan Spangereid skole arbeider med leseferdigheter i praksis, og at det gir resultater.

Spangereid skole var prosjektskole i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013.
Les mer om skolen og skolens satsing på leseferdigheter og skolebibliotek:

Lærer og skolebibliotekansvarlig Line Hansen Hjellup viser i boka ‘Helhetlig lesemetode’ hvordan Spangereid skole arbeider med grunnleggende leseopplæring.

Arne Svingens bøker er populære på Spangereid skole
  • Forfatteren Arne Svingen hadde innlegget med tittelen ‘Gutter og lesing’.
  • Han er en populær forfatter som står høyt i kurs også hos elevene på Spangereid skole. Det vistes tydelig gjennom elevenes video-bokomtaler, utstillinger og intervjuer/samtaler med elevene.
    På de store vinduene i hallen ved inngangen til Spangereid skole hang laminerte forsider til Arne Svingens bøker. Ved siden av lå det klistrelapper der elevene kunne skrive navnet sitt når de hadde lest de enkelte bøkene.
  • Det ga et tydelig bilde av hvilke titler som var spesielt populære!

Av programmet for øvrig på konferansen nevnes:

  • Oppvekstleder Lena V. Wilhelmsen fra Lindesnes kommune orienterte om felles standard for lesing i Lindesnesskolen.
  • Fra Foreningen !les fortalte Bjarte Bakken om foreningens leseprosjekter generelt og om UPrisen spesielt.

Informasjon om:


Fylkesbibliotekene

har i flg. Lov om folkebibliotek et veiledningsansvar overfor kommunene og de videregående skolene når det gjelder skolebibliotek. De fleste arrangerer også faglige møter, etterutdanningskurs og konferanser, som enten har skolebibliotek som tema eller har relevans for de som arbeider i skolebibliotek eller for lærere som skal bruke skolebiblioteket i elevenes læringsarbeid.

Grunnskolen:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i grunnskolen arrangeres gjerne i samarbeid med andre som blant andre regionale biblioteksamarbeid, folkebibliotek, fylkesmennenes utdanningsavdelinger og pedagogiske sentra.

Videregående skole:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i videregående skole arrangeres ofte i samarbeid med fylkenes utdanningsetat.